Acasă
Căutare
Acasă
Căutare
AUDIO
  • Vedeți în partea dreaptă


Viața lui Iisus | carte

Viața lui Iisus imagine
de Ellen White

O descriere frumoasă, detaliată și inspirată a singurei vieți umane trăită perfect, aceea a lui Iisus Hristos, în ciuda dificultății de neimaginat, nu doar fizice, ci cu mult mai mult emoțională. Suferință îndurată pentru ați oferi singura posibilitate de obținere a vieții veșnice. O capodoperă pentru cei ce doresc să-L cunoască mai bine pe Mântuitorul pentru a deveni mai mult ca El și a-L iubi mult.

Această carte este deasemeni intitulată: Hristos lumina lumii.
GRATIS + expediere gratuită
Datorită multor cereri, procesarea comenzii va întârzia extensiv. Această ofertă este doar pentru cei care nu-și permit s-o cumpere. Puteți cumpăra de la viatasisanatate.ro.


  • Cuprins
  • Detalii
Cuvant înainte

Partea I
PRIVIRE GENERALĂ
1. “Dumnezeu cu noi”
2. Poporul ales
3. “Împlinirea vremii”

Partea a II-a
PRIMII PAȘI
4. “Vi S-a născut un Mântuitor”
5. Consacrarea
6. “I-am văzut steaua”
7. Ca un prunc
8. Suirea la Ierusalim
9. Zile de luptă

Partea a III-a
CEL UNS
10. Glasul în pustie
11. Botezul
12. Ispitirea lui Iisus
13. Biruința
14. “Noi am găsit pe Mesia”
15. La nunta din Cana
16. În templul Său
17. Nicodim
18. “Trebuie ca El să crească”
19. La fântâna lui Iacov
20. Numai dacă vedeți semne și minuni
21. Betesda și Sinedriul
22. Închiderea și moartea lui Ioan Botezătorul

Partea a IV-a
ZILE DE FĂGĂDUINȚĂ
23. “Împărăția lui Dumnezeu este aproape”
24. “Nu este El fiul tâmplarului?”
25. Chemarea la mare
26. La Capernaum
27. “Poți sa mă curățești”
28. Levi-Matei
29. Sabatul
30. Alegerea celor doisprezece
31. Predica de pe munte
32. Sutașul
33. Cine sunt frații Mei?
34. Invitația
35. Taci, fi liniștită!
36. Atingerea credinței
37. Cei dintâi evangheliști
38. Veniți să vă odihniți
39. “Dați-le voi să mănânce”

Partea a V-a
IVIREA UMBRELOR
40. O noapte pe lac
41. Criza din Galilea
42. Tradiția
43. Barierele sfărâmate
44. Adevăratul semn
45. Umbrele crucii
46. Schimbarea la față
47. Servire
48. “Cine este mai mare?”

Partea a VI-a
CEL LEPĂDAT
49. La Sărbătoarea Corturilor
50. Printre curse
51. “Lumina lumii”
52. Păstorul divin
53. Ultima călătorie din Galilea
54. Samariteanul milos
55. Fără să atragă privirea
56. Binecuvântarea copiilor
57. “Îți mai lipsește un lucru”
58. “Lazare, vino afară!”
59. Uneltirile Preoților

Partea a VII-a
APROAPE DE SF RȘIT
60. Legea noii Împărații
61. Zacheu
62. La ospățul din casa lui Simon
63. “Imparatul tau vine”
64. Un popor blestemat
65. Templul curățat din nou
66. Controversa
67. Vaiuri pentru farisei
68. În curtea de afară
69. Pe Muntele Măslinilor
70. “Acești foarte neînsemnați frați ai Mei”
71. Un serv al servilor
72. În amintirea Mea
73. “Să nu vi se tulbure inima”

Partea a VIII-a
CEL RĂSTIGNIT
74. Ghetsemani
75. Înaintea lui Ana și a curții de judecată a lui Caiafa
76. Iuda
77. În sala de judecată a lui Pilat
78. Golgota
79. “S-a isprăvit!”

Partea a IX-a
LA TRONUL TATĂLUI
80. În mormântul lui Iosif
81. “A înviat Domnul”
82. “De ce plângi?”
83. Pe calea către Emaus
84. “Pace vouă!”
85. Din nou la mare
86. Duceți-vă și învățați toate neamurile
87. “La Tatăl Meu și Tatăl vostru”
SPECIFICAȚII
Cod: SM ro002 C VI
Pagini: 782